<div align="center"> <h1>IOP</h1> <h3>Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze \&quot;Z Ufnością W Trzecie Tysiąclecie\&quot; funkcjonuje jako zrzeszenie ludzi pragnących nieść fachową opiekę, pomoc przede wszystkim dzieciom, ludziom przewlekle chorym, najbardziej potrzebującym pomocy w środow</h3> <p>pomoc, dzieci, opieka, rodzice, bol, krzywda, pielegniarki, dziecko, opiekuncze,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.cfstudio.pl/dzieci/index.html" rel="nofollow">http://www.cfstudio.pl/dzieci/index.html</a></p> </div>